Thông báo mở lớp “Hướng dẫn sử dụng Thư viện và Turnitin” cho các bạn Tân sinh viên Khóa 2022

Các bạn Sinh viên muốn mượn sách về nhà vui lòng đăng ký lớp “Hướng dẫn sử dụng Thư viện và Turnitin”.

Thư viện gửi các bạn thông tin về “LỚP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN & TURNITIN
Có 2 hình thức học: 

1. Học trực tuyến: https://mlearning.hoasen.edu.vn/course/view.php?id=164 

2. Học trực tiếp tại cơ sở Thư viện, cụ thể: Lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.Link đăng ký học: https://bom.so/QqX59a

Thời gian:
– 17/10/2022 – 31/10/2022 (Thứ 7 không mở lớp các bạn vui lòng không đăng ký vào ngày thứ 7)
Mỗi ngày sẽ có 2 ca, mỗi bạn sinh viên chỉ cần đăng ký 1 ca duy nhất.
– Ca 1: 9:00 – 11:00
– Ca 2: 15:00 – 17:00
Mỗi ca chỉ nhận đăng ký số lượng 25 sinh viên. Thư viện sẽ căn cứ vào danh sách kết quả đăng ký những bạn số thứ tự sau 25 sẽ được Thư viện thông báo chuyển sang ca tiếp theo hoặc đăng ký lại.
Địa điểm học: Chọn các cơ sở: Thư viện cơ sở THÀNH THÁI/ NGUYỄN VĂN TRÁNG / QUANG TRUNG 2

Lưu ý: SV có thắc mắc khác về thư viện, hoặc đăng ký mà cần thay đổi ca học hoặc cancel ca học, SV email trực tiếp về:askme@hoasen.edu.vn

Sau khi đăng ký xong, nếu không có mail thông báo nào khác thì mặc định đúng giờ đã đăng ký các bạn liên hệ quầy thủ thư tại cơ sở để được hướng dẫn vào lớp học nha!

Các bạn đã đăng ký vui lòng đến đúng giờ vào lớp, nếu vào lớp trễ 5 phút vui lòng đăng ký lại ca khác vì sau 5 phút các bạn sẽ không theo kịp nội dung lớp học.
Ngoài ra, bạn nào không sắp xếp được thời gian đăng ký theo 2 ca học Thư viện mở sẵn có thể tự tập hợp 1 nhóm từ 5 – 10 bạn, đăng ký thời gian và cơ sở học có thể tham gia học, Thư việc sẽ sắp xếp để hướng dẫn.

Sau thời gian mở lớp trực tiếp các bạn Tân sinh viên có nhu cầu học sẽ học trực tuyến trên hệ thống M-learning.

Trân trọng./

Thư viện ĐHHS

Facebook Youtube Tiktok Zalo