Open Textbook Library

Open Textbook Library: Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn ebook thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kế toán & Tài chính, Kinh doanh, Khoa học máy tính & Hệ thống thông tin, Kinh tế học, Giáo dục, Kỹ thuật, Ngôn ngữ học, Văn học, Triết học, Khoa học xã hội,… Hầu hết các ebook trên CSDL này đều được cấp Giấy phép mở. Bạn đọc có thể đọc trực tuyến hoặc tải tài liệu về không giới hạn.

image image image image