Nộp hồ sơ

Thông tin

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ
27/05/2022
Bảng quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 & 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GDĐT dành cho học viên các chương trình MBA, MAE, MAT nhập học các khóa từ tháng 7/2022
Hướng dẫn sử dụng tài khoản học viên thạc sĩ tại ĐH Hoa Sen
24/05/2022
Hướng dẫn sử dụng và kích hoạt tài khoản HSU dành cho học viên các chương trình cao học của Viện Đào tạo Sau Đại học
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (MAT) – HỌC KỲ 2143
21/05/2022
Thông tin đăng ký môn học Chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Học kỳ 2143 (Bắt đầu: Tháng 6/2022)
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH – HỌC KỲ 2143
20/05/2022
Thông tin đăng ký môn học chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE) - Học kỳ 2143 (Bắt đầu: Tháng 6/2022)
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2143
16/05/2022
Thông báo đăng ký môn học Học kỳ 2143 (tháng 6-7/2022) của chương trình MBA với 2 học phần: Chiến lược Marketing trong thời đại chuyển đổi (Giảng viên: TS. Đoàn Minh Châu) và Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Giảng viên: TS. Trần Thị Út)
Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
31/03/2022
Hướng dẫn quy trình và thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ dành cho học viên thạc sĩ các chuyên ngành: QTKD, NNA, QTDVDL&LH

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image