Nộp hồ sơ

Hướng dẫn sử dụng tài khoản học viên tại ĐH Hoa Sen

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học chương trình Thạc sĩ (bao gồm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh – MBA, Ngôn ngữ Anh – MAE và Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành – MAT), học viên cao học sẽ nhận được thông tin tài khoản cá nhân tại HSU bao gồm Mã số học viên (MSHV), USERNAME, PASSWORD và tài khoản email của Trường Đại học Hoa Sen. Học viên sẽ sử dụng các tài khoản này để gửi yêu cầu, truy cập vào các trang hệ thống của trường cũng như cập nhật kết quả học tập, gửi feedback về môn học, giảng viên, vv…

Hướng dẫn đăng nhập và kích hoạt tài khoản

1. Hệ thống thông tin học viên (HTTTSV): http://htttsv.hoasen.edu.vn/

  • Tài khoản: USERNAME và PASSWORD đã cung cấp cho học viên (tài khoản không có đuôi @ sinhvien.hoasen.edu.vn)
  • Quản lý mật khẩu: Trang thay đổi mật khẩu: https://id.hoasen.edu.vn

* Học viên lưu ý tài khoản viết in hoa khi đăng nhập vào HTTTSV

2. Ứng dụng Hoa Sen:

  • Tải ứng dụng Hoa Sen University trên Google Play (đối với hệ điều hành android) hoặc App Store (đối với hệ điều hành iOS).
  • Mở ứng dụng Hoa Sen trên điện thoại
  • Đăng nhập bằng tài khoản tương tự HTTTSV
Học viên đăng nhập với tài khoản tương tự HTTTSV

3. Sử dụng Email HSU:

Học viên có thể đăng nhập và sử dụng email HSU qua Gmail hoặc Microsoft Outlook:

Sử dụng Gmail: đăng nhập bằng tài khoản email HSU và password đã cung cấp cho học viên (Tài khoản có đuôi @ sinhvien.hoasen.edu.vn)

Sử dụng Microsoft Outlook: Cài đặt chương trình Google App Sync sau đó điền đầy đủ thông tin. Chương trình sẽ hoàn tất các bước còn lại.

4. Sử dụng hệ thống M-Learning: https://mlearning.hoasen.edu.vn/

Sau khi kích hoạt và thay đổi mật khẩu tài khoản email HSU, học viên vui lòng đăng nhập vào trang M-learning để kích hoạt tài khoản của mình.

5. Hướng dẫn sử dụng thư viện: https://bit.ly/HSU-THUVIEN

6. Hướng dẫn xem điểm trên hệ thống:

Cách 1: Sử dụng cổng HTTTSV:

– Đăng nhập vào http://htttsv.hoasen.edu.vn/

– Vào mục Tự quản lý => Tự quản lý => Điểm thành phần

Tự quản lý => Hồ sơ đào tạo => Điểm thành phần
Giao diện trên cổng HTTTSV để xem điểm thành phần của các môn học

Cách 2: Xem trên app Hoa Sen:

– Mở ứng dụng Hoa Sen trên điện thoại và đăng nhập.

– Vào mục XEM ĐIỂM

Xem điểm trên ứng dụng Hoa Sen

7. Gửi yêu cầu cho nhà trường:

Học viên vui lòng sử dụng email HSU để gửi yêu cầu, nhờ hỗ trợ thông tin… cho nhà trường.

– Viện Sau Đại học & Lãnh đạo: caohoc@hoasen.edu.vn (Hỗ trợ các thông tin liên quan đến các vấn đề học tập và trải nghiệm của học viên tại HSU) 

– Phòng Công nghệ thông tin: ITsupport@hoasen.edu.vn (Hỗ trợ các thông tin về tài khoản HSU)