Nộp hồ sơ

Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Hướng dẫn quy trình và thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MAT) tại Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen.

>> Hướng dẫn Quy chuẩn viết báo cáo, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp cho học viên Thạc sĩ tại Trường Đại học Hoa Sen

>> Rubrick chấm điểm luận văn của ngành Quản trị Kinh doanh (MBA) / Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MAT)

>> Rubrick chấm điểm luận văn của ngành Ngôn ngữ Anh (MAE)

STTThời gianNội dung công việcNgười thực hiệnHồ sơ liên quan
1Theo Kế hoạch năm học của BP. Đào tạo Viện SĐH&LĐ– Thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn tới học viên (thông qua các kênh email, website …)

– Học viên chủ động trong việc tìm đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc có thể tham khảo danh sách đề xuất của Viện SĐH&LĐ tại Danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn chuyên ngành QTKD hoặc chuyên ngành NNA

– Cung cấp thông tin điều kiện bảo vệ đề cương và các biểu mẫu liên quan cho học viên.

** Điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ:
1. Học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo (đạt điều kiện tích lũy tín chỉ tất cả các học phần, trừ học phần Luận văn tốt nghiệp) và có điểm Trung bình chung tích từ 5.5 trở lên.
2. Đạt điều kiện ngoại ngữ đầu ra theo quy chế đào tạo áp dụng cho khóa học. (Xem Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ tại đây)
3. Không vi phạm các quy định của HSU về đào tạo sau đại học
Viện Sau Đại học & Lãnh đạoMẫu 05: Đề nghị thay đổi đề tài (nếu có)
Mẫu 07: Mẫu Luận văn thạc sĩ (MBA và MAT)
Mẫu 07: Mẫu Luận văn thạc sĩ (MAE)
Mẫu 08: Đề nghị bảo vệ luận văn
Mẫu 09: Trích yếu thông tin luận văn tốt nghiệp
Mẫu 10: Lý lịch khoa học
Mẫu 11: Bản nhận xét của GVHD
Mẫu 13: Xác nhận hoàn thành các trách nhiệm
Hướng dẫn Quy chuẩn viết báo cáo, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp
Bản check turnitin có chữ ký của GVHD
230 NGÀY trước ngày dự kiến tổ chức Hội đồng– Đăng ký và cung cấp thông tin trên form đăng ký của Viện Sau Đại học & Lãnh đạo.

– Gửi bản cứng (05 bản – mẫu 07) và bản file PDF các biểu mẫu liên quan, trong đó có đầy đủ chữ ký mà mẫu yêu cầu cho chuyên viên phụ trách trước khi thời gian đăng ký kết thúc.

– Chuẩn bị slide trình bày đề tài luận văn cho ngày bảo vệ (file Powerpoint – không cần gửi cho VĐTSĐH)

– Bổ sung minh chứng đề tài được đăng trên các tạp chỉ hoặc yêu cầu thực tiễn của các công ty, tổ chức (nếu có).
Học viên* Học viên nộp các biểu mẫu ở mục Hồ sơ liên quan cho V. SĐH&LĐ
320 NGÀY trước ngày dự kiến tổ chức Hội đồng– Kiểm tra hồ sơ học viên, lập danh sách học viên đủ điều kiện để tham gia Hội đồng và trình Giám đốc chương trình phê duyệt. Trường hợp học viên không đủ điều kiện, thông báo cho học viên và rút tên ra khỏi danh sách tham gia bảo vệ đợt này.

– Căn cứ đề tài và giảng viên hướng dẫn, Giám đốc chương trình đề xuất thành viên tham gia Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ để làm Quyết định.

– Gửi Đề tài luận văn của học viên cũng như các biên bản đánh giá cho các thành viên trong Hội đồng.

– Lập kế hoạch chi tiết, ấn định thời gian tổ chức Hội đồng và gửi thông tin đến học viên cũng như tất cả thành viên Hội đồng.
Viện Sau Đại học & Lãnh đạo
4Tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩHội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ:
– Học viên theo thứ tự trình bày trong thời gian quy định (20 phút) và trả lời các câu hỏi của Hội đồng (10 phút).

– Sau khi tất cả học viên đã trình bày, Hội đồng họp kín đánh giá cho điểm căn cứ trên các tiêu chí theo biểu mẫu và công bố kết quả cho học viên sau đó.

– Thư ký Hội lập biên bản buổi báo cáo với đầy đủ nội dung và chữ ký cũng như các biểu mẫu của thành viên Hội đồng và gửi lại cho chuyên viên Viện SĐH&LĐ phụ trách để lưu trữ.
Thành viên Hội đồng & Học viên
520 NGÀY sau khi Bảo vệ– Học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của các thành viên Hội đồng chấm luận văn nhận được từ chuyên viên Viện SĐH&LĐ.

– Xác nhận đã hoàn tất chỉnh sửa Luận văn (theo mẫu).
Học viên và Viện SĐH&LĐMẫu 14: Giấy Xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ
image