Nộp hồ sơ

Tag: Luận văn Thạc sĩ

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (MAE)
Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chương trình MAE
Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
Hướng dẫn quy trình và thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ dành cho học viên thạc sĩ các chuyên ngành: QTKD, NNA, QTDVDL&LH
Quy trình và hướng dẫn thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ | ĐH Hoa Sen
Hướng dẫn quy trình và thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ dành cho Học viên các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MAT) tại Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen. STT Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Hồ sơ liên quan 1 Dự kiến thông báo trong các tháng 1-3-5-9-11 hàng năm – Thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương tới học viên (email, website…)...
Đại học Hoa Sen tổ chức thành công Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Hội đồng ngày 12/03/2022
Hôm qua, ngày 12/03/2022, Viện Đào tạo Sau Đại học đã tổ chức thành công lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA) cho 4 học viên cao học. Chúng tôi tự hào giới thiệu và trân trọng chúc mừng các Tân Thạc sĩ của Trường Đại học Hoa Sen! Luận văn thạc sĩ chính là công trình tổng kết thành quả học tập của học viên, ghi nhận quá trình nghiên cứu và phấn đấu của người học. Các học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã vận dụng được...
MAE – HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (23-24/9/2021)
Vào 2 ngày 23 và 24 tháng 9, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức buổi bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.  Hội đồng bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ – Ngành: Ngôn ngữ Anh – Bảo vệ Đề cương Luận văn Thạc sĩ – Research Proposal Defense Chuyên ngành: Biên phiên dịch và Giảng dạy Tiếng Anh (Chương trình: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)  Thời gian: 9:00 – 12:00, ngày 23 – 24/09/2021  Số lượng học viên tham gia bảo vệ đề cương:  Hội đồng ngày 23/09/2021: 4 học viên Hội đồng ngày 24/09/2021: 3 học viên  Link...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại