Nộp hồ sơ

Thông tin

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (MAT) – HỌC KỲ 2241
10/08/2022
Đăng ký học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (Thời gian học: 05/9/2022 - 29/11/2022)
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2241
10/08/2022
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh học kỳ 2241 (Thời gian học: 04/9/2022 - 04/12/2022)
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2241
10/08/2022
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 (Thời gian học: 05/9/2022 - 20/11/2022)
Chuyên đề MBA: Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ – Diễn giả: Vũ Đỗ Tuấn Huy – Tổng Giám đốc CNTT, Tập đoàn Mai Linh
25/07/2022
Tiếp nối các lớp học "thực chiến" của chương trình MBA, Viện Đào tạo tổ chức buổi chia sẻ về chuyên đề: "Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ" cùng Diễn giả: Vũ Đỗ Tuấn Huy - Giám đốc CNTT, Tập đoàn Mai Linh vào lúc 8h00 ngày 30/7/2022
Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA)
28/06/2022
Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chương trình MBA
Giới thiệu và hướng dẫn đăng bài Tạp chí Đại học Hoa Sen
01/06/2022
Học viên các chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có thể gửi bài đến Tạp chí Đại học Hoa Sen (Nội san) để chia sẻ các công trình nghiên cứu khoa học của mình. Tạp chí Đại học Hoa Sen là Nội san phát hành mỗi 3-4 tháng Trong mỗi kỳ sẽ có từ 7 đến 10 đề tài, đa dạng nội dung về mọi lĩnh vực. Học viên cao học có thể gửi bài đăng Nội san theo các thông tin sau: Ngôn...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image