Nộp hồ sơ

Thông tin

MBA – Đăng Ký Môn Học: Chiến Lược Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Hành Vi Tổ Chức
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Chiến lược QT nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức  (MBA HỌC KỲ 2141) Thông tin đăng ký môn học Quản trị nhân sự và hành vi tổ chức, chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức Mã môn học: MBA502SV01         Giảng viên: TS. Nguyễn Thế Khải (TS. Quản trị Kinh doanh, Louisiana Tech...
Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2021 (Thời Hạn Đăng Ký: 5/12/2021)
Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021.  >> Chi tiết Thông báo số 2004/TB-ĐHHS V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH  1. Quản trị kinh doanh (MBA) – Mã ngành: 8340101 04 hướng ngành: Quản trị...
Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu Trực Tuyến Thư Viện Trường Đại Học Hoa Sen
Học viên đang theo học các chương trình đào tạo bậc sau đại học tại Viện Đào tạo Sau Đại học có thể truy cập và sử dụng hệ thống thư viện điện tử với nguồn tài nguyên phong phú của Trường Đại học Hoa Sen. Học viên có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu như: ProQuest Central, Credo Reference, IEEE Xplore Digital Library, Springer Link, và Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 1. Nguyên tắc chung sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến: – Đối với CSDL truy cập mở: có thể sử dụng tra...
MAE – HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (23-24/9/2021)
Vào 2 ngày 23 và 24 tháng 9, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức buổi bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.  Hội đồng bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ – Ngành: Ngôn ngữ Anh – Bảo vệ Đề cương Luận văn Thạc sĩ – Research Proposal Defense Chuyên ngành: Biên phiên dịch và Giảng dạy Tiếng Anh (Chương trình: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)  Thời gian: 9:00 – 12:00, ngày 23 – 24/09/2021  Số lượng học viên tham gia bảo vệ đề cương:  Hội đồng ngày 23/09/2021: 4 học viên Hội đồng ngày 24/09/2021: 3 học viên  Link...
MBA – Đăng Ký Môn Học: Lãnh Đạo Và Chiến Lược Chuyển Đổi Số (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số(MBA Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số Mã môn học: MBA503SV01         Giảng viên: TS. Đoàn Xuân Huy Minh (Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, thuộc Sở...
Thông Báo: Điểm Trúng Tuyển Và Đăng Ký Nhập Học Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 9
Trường Đại học Hoa Sen thông báo điểm trúng tuyển và đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Khóa 9. Hướng dẫn đăng ký nhập học – MBA Khóa 9 I. Điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh trình độ Thạc sĩ: – Môn Tiếng Anh: đạt từ 50 điểm trở lên hoặc các thí sinh đã đạt điều kiện miễn thi theo Thông báo tuyển sinh số 02/TB-ĐHHS ngày 04/1/2021 của Trường Đại học Hoa Sen. – Tổng điểm hai môn Kinh tế học và Quản trị học đạt từ 10,00 điểm trở...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image