Nộp hồ sơ

Thông tin

MBA – Đăng Ký Môn Học: Khởi Nghiệp Và Đổi Mới Sáng Tạo (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo(MBA Học kỳ 2141) Theo kế hoạch đào tạo năm học mới của Viện Đào tạo Sau Đại học, năm học mới của chương trình Thạc sĩ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 01/8/2021. Thông tin về môn học đầu tiên của chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Mã môn học: MBA506SV01        ...
MAE – Đăng Ký Lớp Tiếng Pháp (Ngoại Ngữ 2)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức các lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2 – Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)  Thông tin đăng ký lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm học 2021 – 2022 như sau: Tên môn học: Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) Giảng viên: ThS. Võ Thị Tâm Phúc (Giảng viên Đại học Hoa Sen) Thời gian học (dự kiến): 10/8/2021 – 19/04/2022  Địa điểm học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến...
Thông Báo: Ngày Tổ Chức Thi Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 9
Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức kỳ thi Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Khóa 9 vào ngày 31/07/2021 – 01/08/2021 Thời gian thi & môn thi: Thời gian thi Môn thi 8h30 ngày 31/07/2021 Kinh tế học 13h30 ngày 31/07/2021 Quản trị học 8h30 ngày 01/08/2021 Tiếng Anh Lưu ý:  Thí sinh có mặt đúng giờ để hoàn thành các thủ tục dự tuyển và được phổ biến nội quy trong phòng thi.  Thí sinh mang theo Giấy báo dự thi và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có giá trị tương...
MAE – Đăng Ký Môn Học: Tính Tương Tác Của Diễn Ngôn (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Tính tương tác của Diễn ngôn (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Tính tương tác của Diễn ngôn (Discourses in Interaction) Mã môn học: ANH506SE01 Giảng viên: TS. Trần Ngọc Tiến (Giám đốc Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hoa Sen) Số...
MAE – Đăng Ký Môn Học: Cú Pháp Học Đối Chiếu (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Cú pháp học đối chiếu (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Cú pháp học đối chiếu (Contrastive Syntax) Mã môn học: ANH504SE01 Giảng viên: TS. Tô Minh Thanh (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen) Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi...
MAE – Đăng Ký Môn Học: Ngôn Ngữ, Văn Hóa & Xã Hội (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (Language, Culture and Society) Mã môn học: ANH509SE01 Giảng viên: TS. Huỳnh Văn Tài (Giám đốc chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image