Nộp hồ sơ

ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2341

Học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 (Mã học kỳ: 2341), Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức các học phần sau trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).

Thông tin học phần:

1/ Tài chính khởi nghiệp – Giảng viên: TS. Phùng Thái Minh Trang

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) đối với chương trình hướng ngành QTKD
 • Thời gian học: 18H30 – 21H00 Tối 2-4-6 (từ ngày 07/08/2023 đến ngày 28/8/2023);
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 1002 – Lầu 10)

2/ Chiến lược quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức – Giảng viên: TS. Đoàn Minh Châu & Ông Nguyễn Minh Trung – Giám đốc nhân sự Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức cơ sở đối với chương trình Thạc sĩ QTKD
 • Thời gian học: 8H30 – 12H00 Sáng Thứ 7 (từ ngày 13/08/2023 đến ngày 23/09/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 501 – Lầu 5)

3/ Quản trị vận hành – Giảng viên: TS. Lê Thanh Tiệp

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) đối với hướng ngành QTKD
 • Thời gian học: 13H30 – 17H00 Chiều Thứ 7 (từ ngày 12/08/2023 đến ngày 23/09/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 501 – Lầu 5)

4/ Triết học – Giảng viên: TS. Dương Hoàng Oanh

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung bắt buộc (Đối với chương trình thạc sĩ QTKD)
 • Thời gian học: 18H30 – 21H00 Tối 3-5 (từ ngày 07/05/2023 đến ngày 11/06/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 1001 – Lầu 10)

5/ Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số – Giảng viên: PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy & Chuyên gia: Ông Nguyễn Anh Đức (Tổng Giám đốc Saigon Coop)

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung ngành bắt buộc (Đối với chương trình thạc sĩ QTKD)
 • Thời gian học: 18H30 – 21H00 Tối 2-4-6 (từ ngày 06/09/2023 đến ngày 27/09/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 1001 – Lầu 10)

6/ Chiến lược quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức – Giảng viên: TS. Nguyễn Thế Khải

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức cơ sở bắt buộc tự chọn (Đối với chương trình thạc sĩ QTKD)
 • Thời gian học: 18H30 – 21H00 Tối 2-4-6 (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 27/10/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 1001 – Lầu 10)

7/ Quản trị rủi ro – Giảng viên: TS. Nguyễn Hữu Thọ

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chuyên ngành (tự chọn) (Đối với hướng ngành QTKD và Quản trị Logistics)
 • Thời gian học: 8H30 – 12H00 Sáng thứ 7 (từ ngày 30/9/2023 đến ngày 4/11/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 505 – Lầu 5)

8/ Chiến lược thương hiệu – Giảng viên: TS. Nguyễn Hữu Hảo

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) (Đối với hướng ngành Quản trị Marketing)
 • Thời gian học: 8H30 – 12H00 Sáng thứ 7 (từ ngày 30/9/2023 đến ngày 4/11/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 501 – Lầu 5)

9/ Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ – Giảng viên: TS. Nguyễn Phương Liên

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung ngành (bắt buộc) (Đối với chương trình thạc sĩ QTKD)
 • Thời gian học: 13H30 – 17H00 Chiều thứ 7 (từ ngày 30/9/2023 đến ngày 4/11/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 501 – Lầu 5)

9/ Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ – Giảng viên: TS. Lê Hoành Sử

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung ngành (bắt buộc) (Đối với chương trình thạc sĩ QTKD)
 • Thời gian học: 13H30 – 17H00 Chiều thứ 7 (từ ngày 30/9/2023 đến ngày 4/11/2023)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng học: 501 – Lầu 5)

Lưu ý dành cho học viên đăng ký môn lẻ:

 • Điền thông tin “Môn lẻ” ở mục MSHV
 • Phòng Tài chính – Kế toán sẽ gửi thông báo về học phí sau khi Viện tổng hợp danh sách học viên
 • Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Anh/Chị chỉ được chuyển đổi tối đa 15 tín chỉ. Anh/Chị vui lòng lưu ý thông tin này để không đăng ký vượt quá số tín chỉ cho phép chuyển đổi.

Liên hệ hỗ trợ:

Để hỗ trợ các vấn đề về học vụ, học viên vui lòng liên hệ Bộ phận đào tạo: Anh Đoàn Hữu Hiệu (ĐT: (+84) 28 7309 1991 ext 4747hoặc email: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn) để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

image