Nộp hồ sơ

Thông tin

Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu Trực Tuyến Thư Viện Trường Đại Học Hoa Sen
11/10/2021
Học viên đang theo học các chương trình đào tạo bậc sau đại học tại Viện Đào tạo Sau Đại học có thể truy cập và sử dụng hệ thống thư viện điện tử với nguồn tài nguyên phong phú của Trường Đại học Hoa Sen. Học viên có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu như: ProQuest Central, Credo Reference, IEEE Xplore Digital Library, Springer Link, và Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 1. Nguyên tắc chung sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến: – Đối với CSDL truy cập mở: có thể sử dụng tra...
MBA – Đăng Ký Môn Học: Lãnh Đạo Và Chiến Lược Chuyển Đổi Số (Học Kỳ 2141)
17/09/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số(MBA Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số Mã môn học: MBA503SV01         Giảng viên: TS. Đoàn Xuân Huy Minh (Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, thuộc Sở...
MBA – Đăng Ký Môn Học: Khởi Nghiệp Và Đổi Mới Sáng Tạo (Học Kỳ 2141)
03/08/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo(MBA Học kỳ 2141) Theo kế hoạch đào tạo năm học mới của Viện Đào tạo Sau Đại học, năm học mới của chương trình Thạc sĩ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 01/8/2021. Thông tin về môn học đầu tiên của chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Mã môn học: MBA506SV01        ...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Đăng Ký Lớp Tiếng Pháp (Ngoại Ngữ 2)
29/07/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức các lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2 – Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)  Thông tin đăng ký lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm học 2021 – 2022 như sau: Tên môn học: Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) Giảng viên: ThS. Võ Thị Tâm Phúc (Giảng viên Đại học Hoa Sen) Thời gian học (dự kiến): 10/8/2021 – 19/04/2022  Địa điểm học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Tính Tương Tác Của Diễn Ngôn (Học Kỳ 2141)
20/07/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Tính tương tác của Diễn ngôn (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Tính tương tác của Diễn ngôn (Discourses in Interaction) Mã môn học: ANH506SE01 Giảng viên: TS. Trần Ngọc Tiến (Giám đốc Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hoa Sen) Số...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Cú Pháp Học Đối Chiếu (Học Kỳ 2141)
20/07/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Cú pháp học đối chiếu (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Cú pháp học đối chiếu (Contrastive Syntax) Mã môn học: ANH504SE01 Giảng viên: TS. Tô Minh Thanh (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen) Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image