Nộp hồ sơ

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH – HỌC KỲ 2143

Học kỳ 3 năm học 2021 – 2022, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức các học phần trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Ngôn ngữ Anh, bao gồm các môn học thuộc khối kiến thức chung và khối kiến thức chuyên ngành theo 2 hướng: Giảng dạy và Dịch thuật. Quý Anh/Chị học viên vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký học phần trước 17H00 ngày 3/6/2022.

>> ĐĂNG KÝ MÔN HỌC <<

Thông tin chi tiết:

Lưu ý dành cho học viên đăng ký môn lẻ:

  • Điền thông tin “Môn lẻ” ở mục MSHV
  • Phòng Tài chính – Kế toán sẽ gửi thông báo về học phí sau khi Viện tổng hợp danh sách học viên
  • Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Anh/Chị chỉ được chuyển đổi tối đa 15 tín chỉ. Anh/Chị vui lòng lưu ý thông tin này để không đăng ký vượt quá số tín chỉ cho phép chuyển đổi.

Liên hệ hỗ trợ:

Để hỗ trợ các vấn đề về học vụ, học viên vui lòng liên hệ Bộ phận đào tạo: Anh Đoàn Hữu Hiệu (ĐT: (+84) 28 7309 1991 ext 11 523 hoặc email: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn) để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.