Nộp hồ sơ

ĐH Hoa Sen: Kế hoạch tổ chức Hội động đánh giá đề cương, Hội đồng bảo vệ luận văn & Triển khai thực tập chương trình thạc sĩ 2023-2024

Căn cứ kế hoạch năm học 2023 – 2024 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Viện Sau Đại học & Lãnh đạo xin thông báo đến học viên kế hoạch tổ chức các Hội đồng đánh giá đề cương luận văn, Hội đồng Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cũng như triển khai kế hoạch thực tập dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) cụ thể như sau:

>> Danh sách Giảng viên hướng dẫn – chuyên ngành Quản trị kinh doanh & Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành
>> Danh sách Giảng viên hướng dẫn – chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

I. Kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh:

1. Đối tượng & điều kiện đăng ký:

Học viên thuộc chương trình thạc sĩ QTKD đã đạt tích lũy tối thiểu 30 tín chỉ trong chương trình đào tạo, trong đó:
i. Đã đạt tích lũy 9 tín chỉ thuộc khối kiến thức Chuyên ngành bắt buộc.
ii. Đã đạt tích lũy học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học.

2. Kế hoạch tổ chức:

i. Hội đồng đánh giá đề cương đợt 1:

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 14/8/2023 – 27/8/2023
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 11/9/2023 – 18/9/2023

ii. Hội đồng đánh giá đề cương đợt 2:

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 9/10/2023 – 23/10/2023
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 6/11/2023 – 13/11/2023

iii. Hội đồng đánh giá đề cương đợt 3

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 5/12/2023 – 18/12/2023
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 1/1/2024 – 8/1/2024

iv. Hội đồng đánh giá đề cương đợt 4

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 26/2/2024 – 11/3/2024
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 25/3/2024 – 7/4/2024

v. Hội đồng đánh giá đề cương đợt 5

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 22/4/2024 – 5/5/2024
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 20/5/2024 – 26/5/2024

vi. Hội đồng đánh giá đề cương đợt 6

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 6/6/2024 – 23/6/2024
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 15/7/2024 – 21/7/2024

3. Hồ sơ và các thông tin liên quan khác

>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ

 • Học viên download biểu mẫu các hồ sơ trên website ở phần Hướng dẫn bảo vệ đề cương và nộp trong thời gian quy định sẽ được Viện thông báo trước mỗi đợt tổ chức.
 • Các Hội đồng đánh giá đề cương chỉ được tổ chức khi có đủ số lượng học viên đăng ký (tổi thiểu 4 học viên/hội đồng).
 • Học viên đăng ký nhưng không nộp hồ sơ đúng thời hạn hoặc không tham gia bảo vệ sẽ phải đóng lệ phí bảo vệ lại vào đợt tiếp theo là: 2.000.000 đồng/lần.

II. Kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh (Research Proposal):

1. Đối tượng & điều kiện đăng ký:

Học viên thuộc chương trình thạc sĩ NNA (từ khóa 6 trở về trước) đã đạt tích lũy tối thiểu 30 tín chỉ trong chương trình đào tạo, trong đó:

i. Đã đạt tích lũy 9 tín chỉ thuộc khối kiến thức Chuyên ngành bắt buộc.
ii. Đã đạt tích lũy học phần Phương pháp nghiên cứu trong ngôn ngữ học ứng dụng.

2. Kế hoạch tổ chức

i. Hội đồng Research Proposal đợt 1

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 14/8/2023 – 27/8/2023
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 11/9/2023 – 18/9/2023

ii. Hội đồng Research Proposal đợt 2

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 1/11/2023 – 12/11/2023
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 4/12/2023 – 10/12/2023

iii. Hội đồng Research Proposal đợt 3

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 26/2/2024 – 10/3/2024
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 25/3/2024 – 31/3/2024

iv. Hội đồng Research Proposal đợt 4

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 20/5/2024 – 2/6/2024
 • Thời gian dự kiến ra hội đồng đánh giá: 17/6/2024 – 23/6/2024

3. Hồ sơ và các thông tin liên quan khác

>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ

 • Học viên download biểu mẫu các hồ sơ trên website ở phần Hướng dẫn bảo vệ đề cương và nộp trong thời gian quy định sẽ được Viện thông báo trước mỗi đợt tổ chức.
 • Các Hội đồng đánh giá đề cương chỉ được tổ chức khi có đủ số lượng học viên đăng ký (tổi thiểu 4 học viên/hội đồng).
 • Học viên đăng ký nhưng không nộp hồ sơ đúng thời hạn hoặc không tham gia bảo vệ sẽ phải đóng lệ phí bảo vệ lại vào đợt tiếp theo là: 2.000.000 đồng/lần.

III. Kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp

1. Đối tượng & điều kiện đăng ký

Trước mỗi đợt đăng ký, học viên thuộc chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành phải đạt tất cả các điều kiện sau:

i. Hoàn thành chương trình đào tạo (đạt điều kiện tích lũy tín chỉ tất cả các học phần, trừ học phần Luận văn tốt nghiệp) và có điểm Trung bình chung tích lũy đạt từ 5.5 trở lên.
ii. Đạt điều kiện ngoại ngữ đầu ra theo quy chế đào tạo áp dụng cho khóa học. (Xem thông tin Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ tại đây)
iii. Không vi phạm các quy định của HSU về đào tạo sau đại học.
iv. Đã có quyết định phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài nghiên cứu luận văn. Học viên thực hiện luận văn trong thời gian ít nhất là 06 tháng.

2. Kế hoạch tổ chức

i. Hội đồng bảo vệ luận văn đợt 1

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 7/8/2023 – 14/8/2023
 • Thời gian dự kiến tổ chức hội động: 28/8/2023 – 4/9/2023

ii. Hội đồng bảo vệ luận văn đợt 2

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 4/12/2023 – 11/12/2023
 • Thời gian dự kiến tổ chức hội động: 1/1/2024 – 8/1/2024

iii. Hội đồng bảo vệ luận văn đợt 3

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 11/03/2024 – 18/03/2024
 • Thời gian dự kiến tổ chức hội động: 15/04/2024 – 21/04/2024

iv. Hội đồng bảo vệ luận văn đợt 4

 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ 3/6/2024 – 10/6/2024
 • Thời gian dự kiến tổ chức hội động: 9/7/2024 – 15/7/2024

3. Hồ sơ và các thông tin liên quan khác

>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

 • Học viên download biểu mẫu các hồ sơ trên website ở phần Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn thạc sĩ và nộp trong thời gian quy định sẽ được Viện thông báo trước mỗi đợt tổ chức.
 • Các Hội đồng luận văn chỉ được tổ chức khi có đủ số lượng học viên đăng ký (tổi thiểu 4 học viên/hội đồng).
 • Học viên đăng ký nhưng không nộp hồ sơ đúng thời hạn hoặc không tham gia bảo vệ sẽ phải đóng lệ phí bảo vệ lại vào đợt tiếp theo là: 5.000.000 đồng/lần.

IV. Kế hoạch triển khai thực tập tốt nghiệp chương trình thạc sĩ

1. Đối tượng và điều kiện học viên đăng ký

– Học viên thuộc các khóa nhập học từ tuyển sinh từ năm 2022 và có học phần thực tập trong chương trình đào tạo. Học viên cần đạt số tín chỉ tích lũy tối thiểu 30/60 tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo. Trong đó, tùy từng ngành đào tạo, học viên phải tích lũy một số học phần bắt buộc, cụ thể:

 • Các học phần bắt buộc phải tích lũy trong chương trình MBA:
  • Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (4 tín chỉ)
  • 2 học phần Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (6 tín chỉ)

o Các học phần bắt buộc phải tích lũy trong chương trình MAE:

 • Học phần Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học ứng dụng (3 tín chỉ)
 • 3 học phần Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (9 tín chỉ)

o Các học phần bắt buộc phải tích lũy trong chương trình MAT:

 • Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (4 tín chỉ)
 • 2 học phần trong Khối kiến thức chuyên ngành (8 tín chỉ)

– Học viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp và được sự đồng ý của Giám đốc chương trình và Viện Sau đại học & Lãnh đạo.

2. Kế hoạch tổ chức

Hoạt động thực tập tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào đầu mỗi học kỳ với kế hoạch dự kiến sau:

· Thực tập học kỳ 2341 (học kỳ 1 năm học 2023-2024)

 • Thời gian đăng ký: 24/7/2023 – 31/7/2023
 • Thời gian thực tập dự kiến: 7/8/2023 – 2/10/2023

· Thực tập học kỳ 2342 (học kỳ 2 năm học 2023-2024)

 • Thời gian đăng ký: 23/10/2023 – 30/10/2023
 • Thời gian thực tập dự kiến: 6/11/2023 – 31/12/2023

· Thực tập học kỳ 2343 (học kỳ 3 năm học 2023-2024)

 • Thời gian đăng ký: 22/1/2024 – 29/1/2024
 • Thời gian thực tập dự kiến: 19/2/2023 – 14/4/2024

· Thực tập học kỳ 2343 (học kỳ 4 năm học 2023-2024)

 • Thời gian đăng ký: 29/4/2024 – 6/5/2024
 • Thời gian thực tập dự kiến: 13/5/2024 – 7/7/2024

3. Hồ sơ và các thông tin liên quan khác

>> Quy trình và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

 • Học viên download biểu mẫu các hồ sơ trên website ở phần Quy trình hướng dẫn thực tập và đăng ký và nộp trong thời gian quy định sẽ được Viện thông báo trước mỗi đợt tổ chức.
image