Nộp hồ sơ

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA)

Danh sách các Giảng viên hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen.

>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ

>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

STT Họ và Tên Chức vụ – Tên đơn vị Lĩnh vực Email
1 PGS. TSKH Phạm Đức Chính Giảng viên ĐH Kinh tế Luật Kinh tế học; Quản trị tổ chức chinhpd@uel.edu.vn
2 TS. Nguyễn Hữu Hảo Trưởng khoa – Khoa KTQT, ĐH Hoa Sen Quản trị kinh doanh; Marketing, Thương hiệu hao.nguyenhuu@hoasen.edu.vn
3 TS. Lâm Thanh Phi Quỳnh Giảng viên ĐH Hoa Sen Ngân hàng & tài chính; Thương mại quốc tế quynh.lamthanhphi@hoasen.edu.vn
4 TS. Trần Thị Út Giảng viên ĐH Hoa Sen Phát triển nông thôn; Tổ chức – Quản trị ut.tranthi@hoasen.edu.vn
5 TS. Phạm Thị Bích Ngọc Q. Trưởng khoa – Khoa Logistics & Kinh doanh Quốc tế, ĐH Hoa Sen Kinh tế phát triển; Thương mại quốc tế ngoc.phamthibich@hoasen.edu.vn
6 TS. Nguyễn Đức Quyền Giảng viên ĐH Hoa Sen Quản lý nhà nước; Tổ chức – Quản trị quyen.nguyenduc@hoasen.edu.vn
7 TS. Nguyễn Phương Liên Giảng viên ĐH Hoa Sen Quản trị doanh nghiệp; Chuỗi cung ứng lien.nguyenphuong@hoasen.edu.vn
8 TS. Lê Thanh Tiệp Giám đốc vận hành công ty MultiColor; Giảng viên ĐH UEF Quản trị kinh doanh; Vận hành doanh nghiệp tieplt@ueh.edu.vn
9 TS. Cao Minh Trí Giảng viên ĐH Mở Quản trị kinh doanh; Nhân sự; Doanh nghiệp tricaominh9999@gmail.com
10 TS Lê Đình Nghi Giảng viên ĐH Sài Gòn Quản trị kinh doanh; Nhân sự; Doanh nghiệp nghiledinh@sgu.edu.vn
11 TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương Phó phòng Quản lý kế hoạch, ĐH Quốc tế Quản trị tổ chức; Doanh nghiệp nndphuong@hcmiu.edu.vn
12 TS. Đoàn Minh Châu Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học, ĐH Hoa Sen Quản trị tri thức; Marketing; Thương hiệu. chau.doanminh@hoasen.edu.vn
13 TS. Phùng Thái Minh Trang Q. Trưởng khoa, Khoa Tài Chính Ngân hàng, ĐH Hoa Sen Tài chính; ngân hàng trang.phungthaiminh@hoasen.edu.vn