Nộp hồ sơ

MAE – HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (23-24/9/2021)

Vào 2 ngày 23 và 24 tháng 9, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức buổi bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. 

Hội đồng bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ

– Ngành: Ngôn ngữ Anh –

Bảo vệ Đề cương Luận văn Thạc sĩ – Research Proposal Defense

Chuyên ngành: Biên phiên dịch và Giảng dạy Tiếng Anh (Chương trình: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh) 

Thời gian: 9:00 – 12:00, ngày 23 – 24/09/2021 

Số lượng học viên tham gia bảo vệ đề cương: 

  • Hội đồng ngày 23/09/2021: 4 học viên
  • Hội đồng ngày 24/09/2021: 3 học viên 

Link tham dự: https://meet.google.com/umq-copd-brt (hoặc quét mã QR trên ảnh) 

Quý Thầy Cô, Anh Chị và các bạn quan tâm đến chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh đều có thể tham gia!