Nộp hồ sơ

Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành

Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 

TÊN MÔN HỌC
Nhóm bổ sung kiến thức ngành khác
Tổng quan Du lịch và Khách sạn – Nhà hàng (BSKT)
Kinh tế học trong Du lịch và Khách sạn – Nhà hàng (BSKT)
Lịch sử và văn hóa Việt Nam (BSKT)
Xây dựng và phát triển chương trình du lịch (BSKT)
Quản trị lữ hành (BSKT)
Nhóm bổ sung kiến thức ngành gần
Lịch sử và văn hóa Việt Nam (BSKT)
Xây dựng và phát triển chương trình du lịch (BSKT)
Quản trị lữ hành (BSKT)
  • Người học có thể đăng ký miễn giảm các môn bổ sung kiến thức.
  • Môn xét miễn căn cứ theo bảng điểm và đề cương môn học mà học viên đã học hoàn tất, nội dung môn học đó hoặc môn tương đương ở bậc đại học.
  • Thời gian nộp hồ sơ miễn học bổ sung kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2021.
  • Thí sinh liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen để được tư vấn thêm. 
image