Nộp hồ sơ

Bổ sung kiến thức

ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MAE – NHẬP MÔN GIẢNG DẠY TIẾNG ANH (Khai giảng: 17/06/2024)
Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức lớp Bổ sung kiến thức môn nhập môn Giảng dạy tiếng Anh dành cho học viên tốt nghiệp bậc đại học ngành gần hoặc ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh (MAE)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MBA – NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (Khai giảng: 17/06/2024)
Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức lớp Bổ sung kiến thức môn Nguyên lý kế toán dành cho học viên tốt nghiệp bậc đại học ngành gần hoặc ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).
Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành
Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành  TÊN MÔN HỌC Nhóm bổ sung kiến thức ngành khác Tổng quan Du lịch và Khách sạn – Nhà hàng (BSKT) Kinh tế học trong Du lịch và Khách sạn – Nhà hàng (BSKT) Lịch sử và văn hóa Việt Nam (BSKT) Xây dựng và phát triển chương trình du lịch (BSKT) Quản trị lữ hành (BSKT) Nhóm bổ sung kiến thức ngành gần Lịch sử và văn hóa Việt Nam (BSKT) Xây dựng và phát triển chương...
Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức Chương Trình Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh (MAE)
Danh sách các môn Bổ sung kiến thức trong chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  MÃ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC Nhóm bổ sung kiến thức ngành khác ANH233DE01 Ngữ âm & Âm vị học (BSKT-MAE) ANH234DE01 Ngữ nghĩa học (BSKT-MAE) ANH235DE01 Hình Thái học & Cú pháp tiếng Anh (BSKT-MAE) ANH237DE01 Nhập môn Biên – Phiên dịch (BSKT-MAE) ANH238DE01 Nhập môn Giảng dạy Tiếng Anh (BSKT-MAE) Nhóm bổ sung kiến thức ngành gần ANH233DE01 Ngữ âm & Âm vị học (BSKT-MAE) ANH234DE01 Ngữ nghĩa học (BSKT-MAE) ANH235DE01 Hình Thái học & Cú pháp tiếng Anh (BSKT-MAE)
Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)
Danh sách các môn Bổ sung kiến thức trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MSMH TÊN MÔN HỌC Nhóm bổ sung kiến thức ngành khác QT113DV01 Kinh tế đại cương (BSKT MBA) QT114DV01 Quản trị học (BSKT MBA) KT216DV01 Nguyên lý kế toán (BSKT MBA) MK210DV01 Marketing căn bản (BSKT MBA) TC204DV01 Tài chính tiền tệ (BSKT MBA) Nhóm bổ sung kiến thức ngành gần QT113DV01 Kinh tế đại cương (BSKT MBA) QT114DV01 Quản trị học (BSKT MBA) KT216DV01 Nguyên lý kế toán (BSKT MBA)
Các Môn Bổ Sung Kiến Thức Và Ôn Tập Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh
Bổ sung kiến thức và ôn tập Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 1. Các môn bổ sung kiến thức và ôn tập gồm  MSMH Tên môn học  Nhóm bổ sung kiến thức ngành khác ANH233DE01 Ngữ âm & Âm vị học (BSKT-MAE) ANH234DE01 Ngữ nghĩa học (BSKT-MAE) ANH235DE01 Hình Thái học & Cú pháp tiếng Anh (BSKT-MAE) ANH237DE01 Nhập môn Biên – Phiên dịch (BSKT-MAE) ANH238DE01 Nhập môn Giảng dạy Tiếng Anh (BSKT-MAE)  Nhóm bổ sung kiến thức ngành gần ANH233DE01 Ngữ âm & Âm vị học (BSKT-MAE) ANH234DE01 Ngữ nghĩa học (BSKT-MAE) ANH235DE01 Hình Thái học &...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image