Nộp hồ sơ

Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

Danh sách các môn Bổ sung kiến thức trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

MSMH

TÊN MÔN HỌC

Nhóm bổ sung kiến thức ngành khác

QT113DV01

Kinh tế đại cương (BSKT MBA)

QT114DV01

Quản trị học (BSKT MBA)

KT216DV01

Nguyên lý kế toán (BSKT MBA)

MK210DV01

Marketing căn bản (BSKT MBA)

TC204DV01

Tài chính tiền tệ (BSKT MBA)

Nhóm bổ sung kiến thức ngành gần

QT113DV01

Kinh tế đại cương (BSKT MBA)

QT114DV01

Quản trị học (BSKT MBA)

KT216DV01

Nguyên lý kế toán (BSKT MBA)

  • Đối với Anh/Chị thuộc nhóm ngành đúng (ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành: 7340101): miễn học Bổ sung kiến thức.
  • Đối với Anh/Chị thuộc nhóm ngành gần (các ngành có mã ngành đầu số là 734): học 3 môn Bổ sung kiến thức: Kinh tế đại cương, Quản trị học và Nguyên lý kế toán.
  • Đối với Anh/Chị thuộc nhóm ngành khác: học 5 môn Bổ sung kiến thức: Kinh tế đại cương, Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Marketing căn bản và Tài chính – Tiền tệ.
  • Môn xét miễn căn cứ theo bảng điểm và đề cương môn học mà học viên đã học hoàn tất, nội dung môn học đó hoặc môn tương đương ở bậc đại học.
  • Thí sinh liên hệ Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen để được tư vấn thêm. 
image