Nộp hồ sơ

Tag: MA Du lịch

Hướng Dẫn Đăng Ký Dự Tuyển
Hồ sơ dự thi các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MA Du lịch) cần có: Bài luận đầu vào + Hồ sơ đăng ký + Lệ phí đăng ký.  I. Hồ sơ dự thi 1. Bài luận đầu vào:  Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 chủ đề đã cho và hoàn thành bài luận (2000 – 5000 chữ)  Lưu ý: Đặt tên file khi gửi qua email: tennganh_hovatenthisinh (Ví dụ: MBA_NguyenVanA hoặc MAE_NguyenVanA hoặc MADulich_NguyenVanA)  Chủ đề bài luận:  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chủ đề 1: Hãy cho biết lí...
Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2021 (Thời Hạn Đăng Ký: 5/12/2021)
Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021.  >> Chi tiết Thông báo số 2004/TB-ĐHHS V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH  1. Quản trị kinh doanh (MBA) – Mã ngành: 8340101 04 hướng ngành: Quản trị...
Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Đợt 2/2021
Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MA Du lịch) với hình thức xét tuyển dựa trên GPA Đại học và bài luận đầu vào. Nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/12/2021.  >> Chi tiết Thông báo số 2004/TB-ĐHHS V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH  1. Quản trị kinh doanh (MBA) – Mã ngành: 8340101 04 hướng ngành: Quản trị...
Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành
Danh sách các môn học Bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành  TÊN MÔN HỌC Nhóm bổ sung kiến thức ngành khác Tổng quan Du lịch và Khách sạn – Nhà hàng (BSKT) Kinh tế học trong Du lịch và Khách sạn – Nhà hàng (BSKT) Lịch sử và văn hóa Việt Nam (BSKT) Xây dựng và phát triển chương trình du lịch (BSKT) Quản trị lữ hành (BSKT) Nhóm bổ sung kiến thức ngành gần Lịch sử và văn hóa Việt Nam (BSKT) Xây dựng và phát triển chương...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image