Đại học Hoa Sen – HSU

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, từ ngày 03-04/12/2016, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc.

Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học từ các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong cả nước, đồng thời chia sẻ thông tin mới nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, lý thuyết và ứng dụng thực tế.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung vào các hướng nghiên cứu khoa học và ứng dụng mới nhất hiện nay ở Việt Nam về các lĩnh vực: Thống kê và tính toán khoa học, Công nghệ thông tin và Mạng máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Môi trường và năng lượng, Công nghệ hóa học và sinh học.

Để đăng ký tham dự hội nghị, quý đại biểu cần tạo một tài khoản tại trang web hội nghị, sau đó đăng ký các thông tin cá nhân. Lệ phí đăng ký tham dự không có báo cáo là 500.000 VNĐ, và có báo cáo in trong kỷ yếu là 1.000.000 VNĐ. Mọi thông tin chi tiết về hội nghị truy cập tại địa chỉ: http://hoinghi.khcn.hoasen.edu.vn

Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý: 

  • Trước 15/06/2016: Gửi Abstract và thông báo chấp nhận 
  • Trước 15/08/2016: Gửi bài báo toàn văn
  • Trước 15/10/2016: Thông báo chấp nhận bài báo toàn văn
  • Trước 30/10/2016: Đăng kí tham dự online
  • Trước 15/11/2016: Thông báo chương trình hội nghị

Trường Đại học Hoa Sen

Facebook Youtube Tiktok Zalo