Đại học Hoa Sen

Scopus

  • Scopus là một cơ sở dữ liệu trích dẫn và tóm tắt lớn, thuộc sở hữu của Elsevier. Đây là một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong cộng đồng học thuật và nghiên cứu khoa học. Scopus cung cấp thông tin về các bài báo khoa học, sách, hội nghị và các tài liệu nghiên cứu khác. Dưới đây là một số đặc điểm chính của Scopus:

1. Phạm vi rộng lớn: Scopus bao phủ hàng triệu bài báo từ hơn 24,000 tạp chí học thuật và hơn 5,000 nhà xuất bản. Nó cũng bao gồm sách, hội nghị và bằng sáng chế. Scopus cung cấp các số liệu về trích dẫn và các chỉ số tác động như H-index, giúp đánh giá và theo dõi tầm ảnh hưởng của các bài báo và tác giả.

2. Đa ngành: Cơ sở dữ liệu này bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn.

4. Công cụ tìm kiếm và phân tích mạnh mẽ: Scopus cung cấp các công cụ tìm kiếm tiên tiến, cho phép người dùng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nó cũng cung cấp các công cụ phân tích giúp người dùng khám phá xu hướng nghiên cứu, nhận diện các nhà nghiên cứu và tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực cụ thể.

5. Cập nhật thường xuyên: Cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên để đảm bảo thông tin mới nhất về các bài báo và nghiên cứu.

Scopuslà một nguồn tài nguyên quan trọng cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và các chuyên gia muốn tìm kiếm, theo dõi và phân tích thông tin khoa học và học thuật.

Link truy cập:https://www.vnulib.edu.vn/index.php/tai-lieu-dien-tu

Facebook Youtube Tiktok Zalo