Đại học Hoa Sen

OECD iLibrary

OECD iLibrary là một cơ sở dữ liệu thương mại, chứa đựng hàng nghìn sách điện tử, chương sách, báo, tạp chí, bảng biểu và đồ thị,….., cụ thể: 16 650 sách điện tử (ebook titles); 90.390 chương (chapters); 277.060 bảng biểu và đồ thị (tables and graphs); 2.550 bài báo (articles); 6.390 bản tóm tắt đa ngôn ngữ (multilingual summaries); 7.690 tạp chí (working papers); 7 tỷ điểm dữ liệu trên 44 bộ dữ liệu. Mỗi năm OECD iLibrary có khoảng 500 tài liệu mới được xuất bản. OECD iLibrary có độ bao quát rộng, các chủ đề được tập hợp thành 17 bộ sưu tập gồm: kinh tế, giáo dục, môi trường, tài chính và đầu tư, quản trị, công nghiệp và dịch vụ, khoa học và công nghệ,…

Facebook Youtube Tiktok Zalo