Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội

Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội: là nơi đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về Khoa học xã hội theo quy định của pháp luật, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học về khoa học xã hội, tư vấn về đào tạo và phá triển nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học xã hội. Cung cấp tài liệu, bài báo – tạp chí khoa học phục vụ công việc giảng dạy và học tập nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn về Khoa học xã hội và Nhân văn.

  • Link truy cập: https://gass.edu.vn/SitePages/Trangchu.aspx
  • Hướng dẫn tìm kiếm:
    • Tìm kiếm nhanh: Nhập tên bài báo, tên tác giả hoặc chủ đề/từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm. Sau đó, chọn lĩnh vực cần tìm và click Search để tiến hành tìm kiếm.
    • Tìm kiếm theo chủ đề: Chọn chủ đề quan tâm trên thanh công cụ tìm kiếm trên màn hình và click chọn. Sau đó, thực hành tìm kiếm theo hướng dẫn có trên trang này.
Facebook Instagram Youtube image