Cổng dữ liệu mở Thành Phố Hồ Chí Minh

Cổng dữ liệu mở TP.HCM: Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh; phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của thành phố, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố. Trên cơ sở Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của Thành phố Hồ Chí Minh được phát triển để tạo ra phương thức chia sẻ tài nguyên dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung với người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

  • Link truy cập: https://opendata.hochiminhcity.gov.vn/
  • Hướng dẫn tìm kiếm:
    • Tìm kiếm nhanh: Nhập tên bài báo, tên tác giả hoặc chủ đề/từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm. Sau đó, chọn lĩnh vực cần tìm và click Search để tiến hành tìm kiếm.
    • Tìm kiếm theo chủ đề: Chọn chủ đề quan tâm trên thanh công cụ tìm kiếm trên màn hình và click chọn. Sau đó, thực hành tìm kiếm theo hướng dẫn có trên trang này.
Facebook Instagram Youtube image