Văn bản

Kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo
1. ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs)​ Bộ tiêu chuẩn ACBSP 2. AUN-QA (Asean University Network)​ AUN-QA đánh giá CTĐT – phiên bản 4.0 (EL) AUN-QA đánh giá CTĐT – phiên bản 4.0 (VN) AUN-QA đánh giá CTĐT – phiên bản 3.0 (EL) AUN-QA đánh giá CTĐT – phiên bản 3.0 (VN) AUN-QA đánh giá CTĐT – phiên bản 2.0 (EL)  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo CV1669 Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT (Thay thế CV769) Bảng hướng dẫn kèm CV1669 CV769 Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT CV1074 Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chuẩn kiểm định CTĐT TT04 Bộ tiêu chuẩn kiểm định...
Kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo
1. AUN-QA (Asean University Network)​ AUN-QA đánh giá CSGD – phiên bản 2.0 (EL) Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn AUN-QA CSDT phiên bản 2.0 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo CV1668 Hướng dẫn đánh giá chất lượng CSGD (Thay thế CV768) Bảng hướng dẫn kèm theo CV 1668 CV768 Hướng dẫn đánh giá chất lượng CSGD CV767 Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD CV766 Hướng dẫn tự đánh giá CSGD TT12 Quy định kiểm định chất lượng CSGD
Văn bản pháp quy
1. Văn bản về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng 2274/BGDĐT-QLCL – Văn bản về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP 04/2016/TT-BGDĐT – Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 38/2014/TT-BGDĐT – Thông tư quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 62/2012/TT-BGDĐT – Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu...
Văn bản nội bộ
1. Kế hoạch Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Hoa Sen (Giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn 2030) 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Hoa Sen 3. Quy chế đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Hoa Sen 4. Chính sách chất lượng 5. Quyết định Thành lập các Tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị của Trường Đại học Hoa Sen 6. Sổ tay đảm bảo chất lượng 7. Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Instagram Youtube image