Hoạt động – Hình ảnh

Tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ GDĐT với chủ trì là Cục Quản lý chất lượng đã tổ chức tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDDT ban hành ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho các cơ sở giáo dục đại học chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ ngày 11/09/2018 đến 13/09/2018 tại thành phố Đà Nẵng. Buổi tập huấn với sự tham gia các báo cáo viên đến từ năm Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia...
Tập huấn chuyên sâu công tác tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT
Công tác tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo của trường Đại học Hoa Sen chính thức bắt đầu với chuỗi tập huấn, tư vấn chuyên sâu cho Hội đồng Tự đánh giá, Nhóm công tác chuyên trách và Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá. Chuỗi tập huấn do Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục tổ chức vào các ngày 16/1, 18/1, 31/1 và 1/2/2018 tại trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng. Khai mạc chương trình tập huấn, thầy Lưu Tiến Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã có những phát biểu nói lên...
Tập huấn chuyên sâu công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
Trong hai ngày 1/3 và 2/3/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục đã phối hợp với các khoa thuộc trường Đại học Hoa Sen và Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQGTPHCM) đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp chương trình đào tạo của AUN-QA cho 50 cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc 5 khoa trong trường. Đợt tập huấn đã giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự nắm rõ về nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí, hoạt động tổ chức...
Tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục (mới)
Trong ba ngày từ 29 – 31/8 tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng, trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức lớp công tác Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục (mới) với sự tham gia của 80 giảng viên, nhân viên. Chương trình được thực hiện với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP. HCM. TS Nguyễn Quốc Chính Buổi tập huấn trang bị cho người học những thông...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Instagram Youtube image