Đại học Hoa Sen

Thông tin nộp đề án, báo cáo Ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Nhân lực HK2, NH 2022-2023

Ngày nộp Báo cáo/Đề ánMã NgànhNgày nộp Đề ánNgày nộp Báo cáo TTTNĐịa điểm nộp
Báo cáoBA450DV01
Thứ 4, Ngày 21/6/2023
Thành Thái
Báo cáoHRM450DV01Thứ 6, Ngày 23/6/2023Thành Thái
Báo cáoHC450DV01Thứ 6, Ngày 23/6/2023Thành Thái
Đề án phân tích quy trình nhân sựHRM202DV01Thứ 6, Ngày 23/6/2023Thành Thái
Đề án Quản trị văn phòng nâng caoHC302DV02Thứ 6, Ngày 23/6/2023Thành Thái
Đề án Phân tích tâm lý – QTNSHRM206DV01Thứ 6, Ngày 23/6/2023Thành Thái

Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp HK2 – Năm học 2022-2023 (dự kiến)

NgànhNgày hội đồngĐịa điểmPhòng
Quản trị Kinh doanhThứ 5, ngày 6/7/2023 và
Thứ 6, ngày 7/7/2023
Thành TháiPhòng 07, 08, 09, 10
Quản trị Nhân lực,
Quản trị Văn phòng
Thứ 2, ngày 3/7/2023Thành TháiPhòng 10, 11, 12
Facebook Youtube Tiktok Zalo