THÔNG BÁO DEADLINE NỘP ĐỀ ÁN MARKETING 22.12.2022

Ngày nộp báo cáo đề án MK315DV02: Thứ năm, 22/12/2022 (sáng từ 08h30 -11h30, chiều từ 13h30 đến 16h00), tại phòng A 005 – cơ sở Quang Trung 2 (văn phòng khoa KT-QT)

CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP:

1. Phiếu trao đổi GVHD về các lần gặp

2. Phiếu chấm điểm GVHD, có chữ ký GVHD, chữ ký tất cả thành viên nhóm 

3. Phiếu chấm điểm báo cáo – điền họ tên,MSSV thành viên, số thứ tự nhóm 

4.Phiếu điểm Doanh nghiệp 

5. Cuốn báo cáo, in ra, chuẩn ISO, có ký xác nhận của GVHD 

=> Ngày nộp báo cáo, 1 sinh viên đại diện nhóm đi nộp, không cần cả nhóm 

Facebook Instagram Youtube image