Đại học Hoa Sen

Nội dung chương trình

Chương trình gồm 7 học phần. Cụ thể:

1. Môi trường kinh doanh quốc tế:

 • Bối cảnh Văn hóa và Lịch sử
 • Môi trường Kinh doanh Toàn cầu
 • Luật Kinh doanh Quốc tế
 • Tổng quan về Văn hóa
 • Thực hành Luật pháp Quốc tế

2. Giao tiếp quốc tế:

 • Anh văn trong Kinh doanh
 • Ngoại ngữ hai (Tiếng Pháp/Tiếng Việt) – Cấp độ 1
 • Kỹ năng thương lượng liên văn hóa
 • Quản lý thông tin
 • Giao tiếp
 • Thông tin thị trường

3. Vận hành các hoạt động quốc tế:

 • Quản lý hoạt động Thuế quan
 • Quản lý hoạt động Logistics
 • Quản lý hoạt động Thanh toán quốc tế
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Quản lý dòng công việc trong tổ chức

4. Tiếp cận thị trường quốc tế:

 • Kế hoạch phát triển Thị trường Quốc tế
 • Marketing Quốc tế
 • Marketing Quốc tế cho các thương hiệu cao cấp
 • Hoạt động Thu mua Quốc tế
 • Marketing Quốc tế cho ngành Dịch vụ
 • Mô hình Kinh doanh Điện tử Quốc tế

5. Thị trường chuyên sâu:

 • Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp/Tiếng Việt) – Cấp độ 2
 • Nghiên cứu thị trường Châu Á
 • Nghiên cứu thị trường Trung Quốc

6. Đề án kinh doanh

7. Thực tập tốt nghiệp

Facebook Youtube Tiktok Zalo