Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế – Hợp tác với trường Đại học Paris-Est Créteil, cộng hòa Pháp

Với những thay đổi sâu sắc về kinh tế, chính trị và khoa học kỹ thuật, phần lớn ranh giới kinh tế cũng như biên giới địa lý giữa các quốc gia đang dần bị xóa nhòa. Để thành công trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt đến từ mọi nơi trên thế giới, những nhà kinh doanh cần có một nền tảng kiến thức thấu đáo về kinh doanh quốc tế. Chương trình liên kết đào tạo kéo dài một năm này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai. Sinh viên sẽ được học cách phân tích những xu hướng toàn cầu và bối cảnh các quốc gia để xác định cách tiếp cận tối ưu vào thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường các nước mới nổi tại Châu Á. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được nghiên cứu thêm những vấn đề chuyên biệt bao gồm văn hóa, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp.

Facebook Youtube Tiktok Zalo