Đại học Hoa Sen

Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị: #01

Số đầu tiên của Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị sẽ điểm qua các hoạt động và các sự kiện nổi bật trong những tuần vừa qua. Mời các bạn cùng theo dõi những thông tin sau đây:

  1. Sự kiện Campus Tour
  2. Company Trip – Công ty Yakult Việt Nam
  3. Sự kiện Kick-off TVCreate 2023
  4. Sự kiện Lễ tốt nghiệp lần thứ 40

Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị sẽ được phát sóng trên Fanpage của Khoa và YouTube Đại học Hoa Sen.

Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị: Số đầu tiên (lên sóng ngày 19/04/2023)

Hẹn gặp lại các bạn ở Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị số tiếp theo.

Facebook Youtube Tiktok Zalo