Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị: #04

Mời các bạn cùng theo dõi những thông tin sau đây:

👩🏻‍🎓 Lễ Bảo vệ luận văn và Báo cáo tốt nghiệp cử nhân

📚 Lớp học Demo Khoa KT-QT

🦄 Vòng Chung kết & Gala Trao giải Cuộc thi Nhà Quản trị Tài ba 2023

🐝 Vòng Chung kết & Gala Trao giải Cuộc thi Nhà Quản trị Nhân sự tương lai 2023

💗 Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2023

Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị sẽ được phát sóng vào trên Fanpage – Website của Khoa và YouTube Đại học Hoa Sen.

#HSU#HSUKTQT#BANTINKTQT#KTQTNEWS #04

Facebook Youtube Tiktok Zalo