SERIES KHÁM PHÁ MÔN HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ – CHỦ ĐỀ 3

Các bạn đã biết gì chưa???

👉Nhượng quyền kinh doanh hiện nay được xem như khá phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Việc áp dụng Nhượng quyền kinh doanh hầu như thường thấy ở mọi loại phương thức bán lẻ và bán buôn do Nhượng quyền kinh doanh là một trong những mô hình giảm thiểu rủi ro đáng kể nhất cho việc các chủ sở hữu khởi nghiệp bước ra kinh doanh. Môn học này được thiết kế ra cho những sinh viên quan tâm đến việc học hỏi về các cơ hội cũng như các mối đe dọa hiện hữu trong thế giới hiện đại của Nhượng quyền kinh doanh với nội dung chính là cho nghiên cứu lựa chọn đúng thương hiệu nhượng quyền, mua bán và đầu tư hiệu quả khi Nhượng quyền kinh doanh. Môn học này cũng thảo luận về các ứng dụng, cơ hội, thách thức và thực hiện các mô hình nhượng quyền kinh doanh như một công việc kinh doanh hoàn toàn mới.

👉Với phương châm phát triển “tinh thần doanh chủ” của trường Đại học Hoa Sen, môn Nhượng quyền kinh doanh này sẽ giúp các bạn sinh viên không những nắm vững lý thuyết mà còn được trải nghiệm thực tiễn các cách có thể làm chủ được những dự định của mình trong tương lai, áp dụng rất tốt đối với định hướng sau này.

👍Đây là một môn học kết hợp gần như phần lớn các kiến thức trong kinh doanh mà sinh viên có thể vận dụng để vận hành một doanh nghiệp nhượng quyền cho riêng mình.

#FLIT#Nhuongquyenkinhdoanh#IB#KDQT#ĐHHoaSen

Facebook Instagram Youtube image