LỄ TỐT NGHIỆP LẦN THỨ 40: THỦ KHOA NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Trong bài phát biểu Final Talk của Tân khoa, Nguyễn Mai Diễm Quỳnh đã truyền tải thông điệp rằng:

“Hãy sống trong một thế giới biết ơn, chúng ta hãy nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đến tất cả những thứ mà chúng ta gặp. Dù là khó khăn hay là thất bại thì những điều đó đều mang đến cho chúng ta những bài học vô giá.”

Bạn Nguyễn Mai Diễm Quỳnh – Thủ khoa Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (bên phải ngoài cùng)

Xem toàn bộ bài phát biểu ở đây: Video Phát Biểu của Tân khoa

Xin chúc mừng bạn Diễm Quỳnh đã xuất sắc trở thành Thủ khoa Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học Hoa Sen!

Facebook Instagram Youtube image