ĐĂNG KÝ BỔ SUNG 24/8

🔔Ting Ting🔔

Sắp đến đợt đăng ký bổ sung 24/8, cuối cùng để bắt đầu một học ký mới rồi. Để không bị thất học thì nhà FLIT sẽ mách bạn một số TIPS ngon bổ rẻ phía bên dưới:

  • Bỏ giỏ môn học trước 1-2 ngày đăng ký
  • Tìm hiểu về các giáo viên dạy môn học đó
  • Sắp xếp lịch học để tránh trùng môn
  • Chuẩn bị 4G để giành giựt chiếc ghế học cuối cùng

Chúc các bạn một năm học mới nhiều con điểm A+ và sức khoẻ

image