CÁCH QUÉT TURNITIN HIỆU QUẢ

Các bạn cũng rất lo lắng làm thế nào để quét Turnitin hiệu quả đúng không nhỉ. Khoa Logistics-Thương mại quốc tế gửi các bạn 𝒃𝒂̉𝒐 𝒃𝒐̂́𝒊 giúp sống sót khỏi Turnitin nhé

𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 ☝️: 𝗦𝘂𝗯𝗺𝗶𝘁 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗚Đừng để tới ngày nộp deadline mà đi submit nhé vì lỡ similarity cao hơn số cho phép thì không kịp nữa đâu.

𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 ✌️: 𝗖𝗵𝗶̉ 𝘀𝘂𝗯𝗺𝗶𝘁 𝟯 𝗟𝗔̂̀𝗡

Chúng mình chỉ được submit 3 lần (1 lần submit và 2 lần resubmit) mà không cần chờ 24h. Tức là sau resubmit lần 3 các bạn phải chờ 24h mới được tiếp tục resubmit.

𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 🤟: Đ𝗼̣𝗰 𝗸𝘆̃ 𝘃𝗮̀ 𝘃𝗶𝗲̂́𝘁 𝗹𝗮̣𝗶 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝘆́ 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂

Các bạn lấy nguồn từ nguồn khác phải diễn giải theo ý của mình nha chứ đừng bê y hệt vào thì nó quét nhiều lắm

𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 🤘🤘: 𝗧𝗿𝗶́𝗰𝗵 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗴𝘂𝗼̂̀𝗻 đ𝗮̂̀𝘆 đ𝘂̉

Phải đầy đủ trích nguồn thì bài viết mới đáng tin cậy hơn

𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗦𝗧, các bạn nhớ ý thức tự giác hoàn thành bài tốt thì dù có quét chục cái Turnitin cũng không có sợ nha

Chai yo 💪💪

#HSU#FLIT#Turnitinhsu

Facebook Youtube Tiktok Zalo