BUỔI ĐÀO TẠO THỰC TẾ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIET VICTORY

Trong bối cảnh giao thương quốc tế ngày càng mở rộng, Thanh toán Quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng để nâng cao sự phát triển nền kinh tế của một Quốc gia.

Thanh toán Quốc tế là một khâu cốt yếu trong giao dịch quốc tế không chỉ ở việc mua bán giữa cá nhân, tổ chức mà còn giữa hai quốc gia có loại tiền tệ khác nhau. Ngoài ra, đây cũng là một phần quan trọng không kém tác động đến quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa trên phạm vi quốc tế.

Hiện tại, Thanh toán Quốc tế được áp dụng trên một số Ngân hàng Thương mại nước ngoài và Việt Nam, chẳng hạn như ACB, TechcomBank, VPBank,…

Bên cạnh trao dồi về mặt lý thuyết tại trường các bạn sinh viên được bổ sung thêm kiến thức thực tiễn về thanh toán Quốc tế tại Viet Victory, đây là BUỔI HỌC ĐÀO TẠO THỰC TẾ VỀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ với sự kết hợp giữa Khoa Logistics – Thương mại Quốc tế Trường Đại học Hoa SenTrung tâm Đào tạo Viet Victory.

Các bạn sinh viên được hướng dẫn về quy trình hệ thống Nghiệp vụ thanh toán Quốc tế (chuyển tiền T/T, thư tín dụng L/C, nhờ thu D/P) trên hệ thống Core Banking T24 như: kiểm tra các chứng từ thực tế, nhập liệu trên hệ thống Core Bank T24, phát hành L/C, điện chuyển tiền,… bới các chuyên viên đạo tạo thành toán Quốc tế và đang làm việc tại các Ngân hàng Thương mại.

Và sau khi hoàn thành khóa học, các bạn sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ TTQT của Viet Victory.

Facebook Instagram Youtube image