CHAT GPT VÀ GIÁO DỤC

Ngày 18/3/2023 vừa qua, tại Hội trường 204, TSC Nguyễn Văn Tráng đã có đã có cuộc trò chuyện chuyên đề về “ChatGPT và giáo dục” với sự tham gia của hai diễn giả:

  • TS. Edward Hockings, Giàng viên chương trình Triết học
  • TS.Dương Ngọc Dũng, phó Trường khoa KHXH-Luật, trường Đại học Hoa Sen

Trong chương trình trò chuyện tương tác giữa các diễn giả và tham dự viên nhằm thảo luận về những khám phá những cách thức công nghệ AI mới có thể thay đổi nền giáo dục.

Nội dung chính đó là:

Điều gì sẽ hiệu quả nhất: cấm AI trong lớp học hay tích hợp AI vào giáo dục?

Hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về tương lai của giáo dục. Đã đến lúc thay đổi cách học sinh học và những gì họ học?

Cuộc trò chuyện đơn giản nhưng không kém phần sôi nổi bời các Q&A từ các học viên là giáo viên tại các trường THPT trên địa bàn tp.HCM đến tham dự.

\
Facebook Instagram Youtube image