Đại học Hoa Sen – HSU

Hai ngành của Đại học Hoa Sen đạt chuẩn kiểm định AUN-QA

Ngày 13/08/2019, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) cho biết, Nhà trường vừa nhận được kết quả đánh giá kiểm định theo chuẩn AUN-QA đối với 2 chương trình Ngôn Ngữ Anh và Quản trị khách sạn. Qua đó, chương trình Ngôn ngữ Anh và Quản trị khách sạn chính thức được công nhận đạt chuẩn AUN-QA.

TS. Phan Thị Việt Nam- Trưởng Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí HSU cho biết: “Việc đánh giá lần này đã tạo cơ hội cho HSU nói chung và 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị khách sạn nói riêng được đối sánh chất lượng đào tạo của mình với chuẩn quốc tế và hội nhập thật sự vào văn hóa đảm bảo chất lượng đại học chung của khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội HSU có thể một lần nữa khẳng định danh tiếng của mình với các bên liên quan, đem lại lợi ích cho nhà trường, sinh viên”.

TS. Phan Thị Việt Nam cũng cho biết, một số tiêu chuẩn của chương trình Ngôn ngữ Anh và Quản trị khách sạn được Đoàn chuyên gia AUN – QA đánh giá có kết quả ở mức “tốt hơn mong đợi”, tương đương mức 5/7 của thang đánh giá AUN là phần mô tả chương trình của chương trình Quản trị khách sạn; phần mô tả chương trình và phương thức dạy và học của chương trình Ngôn ngữ Anh.

Với kết quả này tạo động lực khích lệ, là bước đệm để nhà trường tiến hành thực hiện cải thiện chất lượng, tạo cơ sở tiếp tục đánh giá các chương trình tiếp theo để xây dựng lộ trình phát triển cho chương trình đào tạo theo hướng chuẩn mực quốc tế.  

Trước đó, từ ngày 2 đến ngày 4/4/2019 tại trụ sở Nguyễn Văn Tráng và cơ sở Quang Trung 2 của trường Đại học Hoa Sen, đoàn AUN-QA do TS. Wyona C.Patalinghug – Quyền Phó Chủ tịch Hội đồng AUN-QA làm Trưởng đoàn cùng các chuyên gia đã thực hiện đánh giá chính thức hai chương trình Ngôn ngữ Anh và Quản trị khách sạn của trường Đại học Hoa Sen.

Năm 2016, HSU được kết nạp làm thành viên liên kết của AUN-QA và hướng đến đánh giá các chương trình theo bộ tiêu chuẩn này. Năm 2017, HSU lên kế hoạch thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn gồm 11 tiêu chí của AUN-QA và đăng kí đánh giá ngoài chính thức cấp chương trình đào tạo với AUN-QA vào 8/2017: Ngành Quản trị khách sạn và Ngành Ngôn ngữ Anh.

Từ tháng 9/2018 – 2/2019, các chương trình thực hiện công tác tự đánh giá nội bộ chương trình Ngôn ngữ Anh và Quản trị khách sạn. Đoàn đánh giá nội bộ đã tiến hành khảo sát, đánh giá theo quy trình đánh giá chính thức của AUN-QA với các hoạt động: nghe báo cáo từ phía bộ môn, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các đối tượng liên quan (bao gồm lãnh đạo Khoa, nhóm viết SAR, giảng viên của bộ môn, sinh viên, nhân viên hỗ trợ, cựu sinh viên, doanh nghiệp), quan sát thực địa tại trụ sở chính… phục vụ công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến việc liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa các trường trong mạng lưới. Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA gồm 11 tiêu chuẩn bao gồm các nội dung: Kết quả học tập mong đợi, Mô tả chương trình, Cấu trúc và nội dung chương trình, Phương thức dạy và học, đánh giá sinh viên, chất lượng giảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ, chất lượng sinh viên và các hoạt động hỗ trợ sinh viên, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, nâng cao chất lượng, đầu ra.

 

Facebook Youtube Tiktok Zalo