Đại học Hoa Sen
VI EN

Ngành Thiết Kế Thời Trang,BST RÈVERSE – Trần Minh Tấn, Thủ Khoa Fashion Creation 2021

Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bộ Sưu Tập (BST)

BST RÈVERSE – Trần Minh Tấn

Thủ Khoa Fashion Creation 2021

Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

BST RÈVERSE – Trần Minh Tấn, 
THỦ KHOA FASHION CREATION 2021
Intro:
RÈVERSE – ĐẢO NGƯỢC là tư thế khi con sâu hóa thành bướm. Nó đại diện cho sự tái sinh – trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Bộ sưu tập truyền tải thông điệp về giá trị tiềm ẩn bên trong mỗi cá nhân và truyền động lực trên hành trình định nghĩa bản thân.”
Slideshow Album BST RÈVERSE


📲 Xem thêm hình ảnh/video các BST Tốt nghiệp của ngành Thiết kế Thời trang tại:
✅ Instagram: https://www.instagram.com/thietkethoitrang.hsu/
✅ Tiktok: https://www.tiktok.com/@thietkethoitrang.hsu
#fashioncreation #fashiondesign #graduation #studentwork #fashioncollection #fashionphotoshoot #inspirations #fada #hsu #daihochoasen
————–
RÈVERSE Collection – Tran Minh Tan
THE VALENDICTORIAN OF FASHION CREATION 2021
Intro:
“RÈVERSE is the pose when the caterpillar turns into a butterfly. It represents rebirth – becoming a more complete version of yourself. The collection conveys the message of the hidden value within each individual and inspires on the journey of self-definition.”
📲 See more photos/videos of Graduation Collections of Fashion Design at:
✅ Instagram: https://www.instagram.com/thietkethoitrang.hsu/
✅ Tiktok: https://www.tiktok.com/@thietkethoitrang.hsu
Nguồn FP FADA
image