Đại học Hoa Sen
VI EN

Ngành Thiết Kế Đồ Họa triển lãm Đồ Án Tốt Nghiệp

Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen

Triển lãm Đồ Án Tốt Nghiệp

Ngành Thiết Kế Đồ Họa

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

[Triển lãm đồ án tốt nghiệp]
 
 ⭐️⭐️⭐️GRAPHIC DESIGN ⭐️⭐️⭐️
 
Mến mời các bạn sinh viên đến tham quan Triển lãm Đồ án Tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa. Các chủ đề năm nay hướng về những ứng dụng tuyệt vời của công nghệ mới trong thiết kế. Các đề tài được Hội đồng thẩm định đánh giá cao thuộc về các nhóm sinh viên:
 
⭐️ SA – Virtual Streamer with Brand Identity & Debut Campaign
Tác giả Đỗ Yên Khê – Đặng Chương Quốc Bảo
 
⭐️⭐️ INMIND – The Art of Metaverse
Tác giả Trần Ngọc Anh Khoa  
 
⭐️⭐️⭐️ Cộng xửa Cộng xưa 
Đề tài hướng về Communication Design
Tác giả Võ Văn Minh – Ng. Hữu Thường An 
 
🏠 Sảnh G, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1
      Trường Đại học Hoa Sen.
⏰ Từ 8h00 ngày 12.01.2023 
      – 17h00 ngày 30.1.2023
  
#GraphicDesignHSU
#FacultyOfDesignAndArtHSU
#DigitalArtHSU
#HoaSenUniversity

Nguồn: FP FADA
image image image image