Đại học Hoa Sen
VI EN

Một buổi học Thiết kế Đồ án – Ngành Thiết Kế Nội Thất

Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chia sẻ một buổi học

Thiết kế Đồ án

Ngành Thiết Kế Nội Thất

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Một buổi học thiết kế đồ án cùa sinh viên nội thất tại họa thất. 

Có thể nói đây là nơi mà các bạn học thiết kế nội thất có nhiều kỷ niệm. Các bạn không những vẽ đồ án trên bàn vẽ chuyên dụng, mà còn nằm dưới sàn nhà để vẽ, làm mô hình, và cũng là nơi dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau một đêm thức trắng.


#HoaSenUniviersity
#FADA #HSU #InteriorDesign

Nguồn: FP FADA
image