Đại học Hoa Sen
VI EN

5 Ưu điểm Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông (Báo Tuổi Trẻ)

Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài viết trên báo Tuổi Trẻ

5 Ưu điểm Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông

Trường Đại học Hoa Sen

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Chiến lược đào tạo hợp lý của ngành Quản trị công nghệ truyền thông ở Trường đại học Hoa Sen được thể hiện qua cả đề cương đào tạo, nhân lực giảng dạy, các hoạt động hỗ trợ sinh viên và việc duy trì mạng lưới cựu sinh viên.


1. Tư duy quản trị và sản xuất truyền thông
2. Giảng viên có kinh nghiệm lâu năm
3. Cơ sở vật chất được đầu tư
4. Hoàn thiện kỹ năng mềm cho sinh viên
5. Mạng lưới nghề nghiệp chuyên nghiệp
Xin xem đầy đủ thông tin chi tiết trên Báo Tuổi Trẻ tại đâyNguồn: FP FADA
image image image image