Đại học Hoa Sen

Tag: ngành quản trị công nghệ truyền thông

Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông_Chúc mừng các Tân cử nhân
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Chúc mừng các Tân cử nhân   được xướng danh trong Lễ Tốt Nghiệp Lần Thứ 41   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
FADA_Giải Thưởng Âm Nhạc Việt Nam 2023
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Chúc mừng TS. Nguyễn Bách  Đoạt Giải Thưởng Âm Nhạc Việt Nam 2023   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông_Top 5 Dự án phim ngắn CJ “Anh Em Kiếp Này”
[Góc Tự Hào] Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Top 5 Dự án phim ngắn CJ   “Anh Em Kiếp Này”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông_Recap EOS Spring 2024_Hành Trình All At Once
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Recap EOS Spring 2024   Hành Trình All At Once   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông_Lời Tri Ân Nhà Tài Trợ_EOS Spring 2024
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Lời Tri Ân Nhà Tài Trợ   EOS Spring 2024   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông_Throwback EOS Spring 2024
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Throwback EOS Spring 2024   “All At Once”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo