Đại học Hoa Sen

Mô tả chương trình đào tạo

Mô tả chương trình đào tạo

Chương trình Đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh bậc Đại học đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phụ vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu đào tạo

 1. Khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội trong lĩnh vực thương mại, truyền thông, giảng dạy và biên phiên dịch trong môi trường làm việc đa quốc gia
 2. Thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, có khả năng vận dụng mang tính sáng tạo dựa trên kiến thức được học vào môi trường làm việc thực tế và có tính thần trách nhiệm, tính độc lập, tự tin trong công tác được giao, trong mọi tình huống.
 3. Năng lực, phong cách giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, linh hoạt phối hợp làm việc với nhiều bộ phận khác nhau, khả năng đáp ứng được những nhu cầu trước mắt và lâu dài của xã hội cũng như khả năng nhanh chóng hội nhập vào môi trường làm việc thức tế trong nền kinh tế hiện đại.
 4. Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh đạt cấp độ tương đương C1 ( Khung tham chiếu Châu Âu – CEFR) hoặc bậc 5 (Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 Việt Nam).
 5. Khả năng nhận biết yêu cầu về phát triển kiến thức, phát triển nghề nghiệp của bản thân để có thể tiếp tực tự nâng cao năng lực, kiến thức, và phát triển chuyên môn ở các bậc môn học cao hơn.

Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh bậc Đại học, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 1. Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của mỗi các nhân về văn hóa, tính cách, giới tính, vv.
 2. Phát triển và hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp, giá trị nhân văn và tinh thần cộng đồng.

Năng lực nền tảng và kỹ năng ngôn ngữ

 1. Hiểu các khái niệm và lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ, văn hóa và văn học.
 2. Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh đạt cấp độ tương đương C1 (Khung tham chiếu Châu Âu – CEFR) hoặc tương đương bậc 5 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam).
 3. Ứng dụng các kỹ năng ngôn ngữ để tổng hợp, trình bày và phản biện các đề tài liên quan chuyên ngành một cách thuyết phục rõ ràng và chính xác.
 4. Đánh giá các quan điểm, lập luận, và kết quả nghiên cứu về các vấn đề thuộc chuyên môn để đưa ra kết luận và đề xuất hướng cải tiến phù hợp và hiệu quả.
 5. Sử dụng ngoại ngữ 2: tiếng Pháp / Nhật / Hàn / Trung đạt cấp độ tương đương B1 (Khung tham chiếu Châu Âu – CEFR).

Khả năng hội nhập và học tập suốt đời

 1. Giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
 2. Có khả năng thích ứng với sự thay đổi trong môi trường làm việc
 3. Xác định và đưa ra hướng giải quyết vấn đề của tổ chức hoặc cộng đồng.
 4. Có tinh thần hợp tác và phối hợp công việc với các thành viên trong nhóm và tổ chức.
 5. Luôn luôn học hỏi, tự nghiên cứu, đánh giá và cập nhật thông tin phục vụ nhu cầu học tập và làm việc.
 6. Tôn trọng sự khác biệt, tính đa dạng của các nền văn hóa.

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên ngành Anh văn Thương mại – Truyền thông doanh nghiệp:

Làm việc trong các công ty, tập đoàn thương mại, dịch vụ… trong nước, liên doanh và quốc tế với các vị trí: chuyên viên/ nhân viên bộ phận Quan hệ khách hàng, Dịch vụ khách hàng, chuyên viên phòng Nhân sự, phòng Kinh doanh, phòng Truyền thông, v.v…

Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh:

Giảng dạy hoặc làm công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm ngoại ngữ, trường THCS & THPT trong nước và quốc tế.

Facebook Youtube Tiktok Zalo