SERIES KHÁM PHÁ CÁC MÔN HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ – CHỦ ĐỀ 1

SERIES KHÁM PHÁ CÁC MÔN HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ đã cập bến tại nhà FLIT. Khoa Logistics – Thương mại quốc tế đã tổng hợp các nội dung môn học để các bạn có thể hình dung ra được sắp tới chúng ta sẽ được học tập những gì

Môn học: Hội nhập và các cam kết quốc tế – Hành trang không thể thiếu cho nhà quản trị và doanh nghiệp thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế


Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia năng động và tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cột mốc đáng nhớ là việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, đây là một sân chơi thương mại toàn cầu với gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ đang là thành viên. Từ đó cho đến nay, Việt Nam đã rất nỗ lực đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác toàn cầu nhằm mở rộng thị trường, khơi thông dòng chảy thương mại, vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ và lao động, giúp nền kinh tế nội địa trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế thế giới. Nhiều hiệp định trong số đó được xem là đột phá, định hình tiêu chuẩn của một thế hệ các hiệp định thương mại liên khu vực quy mô lớn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).
Trước thực tiễn đó, nhà quản trị và doanh nhân thời đại toàn cầu hóa không thể thiếu được kiến thức và kỹ năng vận dụng liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, sự am hiểu thấu đáo những cơ hội và thách thức mà các hiệp định thương mại tự do và cam kết quốc tế đặt ra cho từng ngành, lĩnh vực kinh doanh để từ đó xây dựng được tầm nhìn, tư duy và hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế cho doanh nghiệp, củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. Môn học Hội nhập và các Cam kết quốc tế với nội dung kiến thức phong phú và bao quát về hội nhập kinh tế quốc tế và những hiệp định thương mại tự do cùng với các bài tập thảo luận tình huống thực tế, chủ đề thuyết trình và thảo luận chuyên sâu sôi động gắn liền với nhịp đập và hơi thở của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp sinh viên thẩm thấu được những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế và kỹ năng vận dụng chúng trong thực tiễn quản trị kinh doanh toàn cầu tại những doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và tập đoàn đa quốc gia.

#HSU#FLIT#Kinhdoanhquocte#Hoinhap#WTO

image