HỘI ĐỒNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÙNG KHOA LOGISTICS – THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Vừa qua, Khoa Logistics – Thương mại Quốc tế đã tổ chức buổi Hội đồng báo cáo thực tập tốt nghiệp. Tại Hội đồng, các bạn sinh viên nhà FLIT sẽ trình bày những trải nghiệm, công việc khi đi làm thực tế mà các bạn đã học được trong quá trình thực tập. Đây cũng là một “cửa ải cuối cùng” bắt buộc từ nhà trường để các bạn có thể hoàn thành chương trình học và đủ điều kiện tốt nghiệp. 

Sau một quá trình được học tập và tiếp xúc với môi trường thực tế, FLITers đã có thể “tích góp” được những kinh nghiệm quý báu, làm hành trang cho tương lai sắp tới. Nhà FLIT hy vọng đây sẽ là bước đệm giúp sinh viên ngày càng tự tin, vững bước cho chặng đường tiếp theo.

#FLIT#HSU#TTNT#Baocaototnghiep#Khoaluantotnghiep

image