MLR COMPANY – ĐỐI TÁC THAM GIA GIẢNG DẠY THỰC TIỄN LUẬT NƯỚC NGOÀI

TS. Remi Nguyen là người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Công ty TNHH MLR. Năm 2018, TS. Remi Nguyen nhận bằng Tiến sỹ tại Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu khoa học (CNRS). Đề tài nghiên cứu là về pháp điển hóa luật dân sự tại Myanmar. Song song đó, TS. Remi Nguyen là thành viên của dự án giáo dục về Những nguyên tắc Luật Hợp đồng châu Á. Từ năm 2019, TS. Remi Nguyen trở thành thành viên nghiên cứu liên danh tại Viện Nghiên cứu về Đông-Nam Á đương đại (IRASEC) và là kiểm toán viên trưởng ISO 9001.

TS. Remi Nguyen thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời có thể giao tiếp bằng tiếng Thái Lan và tiếng Việt. Ông đã từng học tập và nghiên cứu tại Pháp, Việt Nam, Myanmar và Anh.

Lĩnh vực chuyên môn: TS. Remi Nguyen có chuyên môn về Luật hợp đồng, Luật Sở hữu và Luật thương mại. Đặc biệt cố vấn khách hàng về các mảng liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm, tin học, xây dựng và mua bán sỉ và lẻ.

Facebook Instagram Youtube image