ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỀ ĐÀO TẠO VÀ VIỆC LÀM VỚI CÁC NGÀNH LUẬT HSU

Luật sư Đậu Thị Quyên là luật sư riêng uy tín của nhiều phụ nữ và gia đình Việt Nam. Bà giữ chức vụ Giám đốc Hãng Luật LPVN từ năm 2019 đến nay, hiện là Trưởng phòng Luật sư Gia Đình và là Người sáng lập Trung tâm trợ giúp pháp lý phụ nữ WOLA (Women’s Legal Assistance Center -WOLA). Trong buổi ký kết MOU giữa Khoa Luật và Hãng Luật LPVN, ngày 26/03/2021, hai bên đã ký cam kết Hãng Luật LPVN sẽ là nơi tiếp nhận sinh viên luật HSU đến thực tập, đưa sinh viên luật HSU đi thực tập nước ngoài và tuyển dụng sinh viên luật HSU vào làm việc sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật.

Facebook Instagram Youtube image