Tất cả Sự kiện

Ngày Hội thu gom rác thải điện tử
10:00-12:00 Thứ Ba, ngày 15 tháng 01 năm 2019
Đánh giá nội bộ ngành Ngôn ngữ Anh theo chuẩn AUN-QA
Lúc 08g00 – 17g00, Thứ Bảy và Chủ nhật từ ngày 01/12/2018 - 02/12/2018
Ngày hội tư vấn tuyển sinh Đại học Hoa Sen
Lúc 8h30 - 11h30, Chủ nhật, ngày 08/04/2018
image