Đại học Hoa Sen

Ngành Thiết Kế Nội Thất giới thiệu bài “Rối Nước” Môn Bố Cục Tạo Hình

Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài

 

Rối Nước

 

Môn Bố Cục Tạo Hình

 

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Môn Bố Cục Tạo Hình
Ngành Thiết Kế Nội Thất
Đề tài: Rối Nước
Tác giả: Phạm Hồng Bảo Ngọc, Phạm Thị Hồng Thắm
K22#FacultyOfDesignAndArtHSU
#InteriorDesignHSU
#DaiHocHoaSen
#ThietKeNoiThat
#K22
 

Nguồn: FP Bộ môn Thiết Kế Nội Thất

 

FP FADA
Facebook Youtube Tiktok Zalo